zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória literatúry

Škola Univerzita Mateja Bela
Fakulta Fakulta humanitných vied
Predmet Slovensky jazyk - Syntax


Veľkosť: 321 kB
Počet stiahnutí: 2318 x
Nahratá na server 2017-02-03 16:44:32

Verš Základ veršovej organizácie rytmus strofa takt téza arza rytmus metrum stopa sylabotonický verzifikačný systém prízvuk rytmické konštanty rytmické tendencie časomiera cezúra ženský rým mužský rým jamb daktyl trochej spondej amfibrach anapest lyrika lyrický subjekt sujet lterárny druh inštitucionálne imperatívy Bachelard žánrový invariant proces tematizácie autor vnímateľ Bachtin žánrová povaha interakcie umelecká literatúra figúry trópy chaizmu inverzia tautogram paronomázia derivácia antanalasa eufónia kakofónia

 

stiahnuť prednášku

Nahlásiť tento subor

 

durex extra mix