zoradene prednasky

Friends

 

 

Najnovšie prednášky

Vypracované otázky na skúšku - Právo-vypracované-otázky-na-skúšku-1.docx
(at) 2019-10-16 18:10:58
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Teória práva


Psychológia pre učiteľov 1 - všeobecná - Psych.docx
(at) 2019-06-14 16:26:46
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Učiteľská psychológia


Rétorika pre právnikov prednášky .1-ročník letný semester - retorika pre pravnikov.rar
(at) 2018-03-14 15:41:13
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Angloamerický právny systém


Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku - teoria štatu a prava.rar
(at) 2017-10-04 21:09:16
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Teória štátu a práva

Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester - dejiny štatu a prava na slovensku 1.rar
(at) 2017-10-04 21:05:58
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku


Semiotika - Semiotika.pdf
(at) 2017-04-28 11:56:26
Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied / Slovensky jazyk - Syntax


Pramene práva, prvý zápočet otázky a odpovede - PRAMENE-PR_VA-1.docx
(at) 2017-04-12 22:35:56
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Pramene práva


Základy teórie ústavy- 3.prednáška - Základy teórie ústavy-3.prednáška.doc
(at) 2017-03-28 16:52:43
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Ústavné právo SR


Základy teórie ústavy-2.prednáška - prednáška č.2,ZTU.docx
(at) 2017-02-26 00:01:34
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Ústavné právo SR


Základy teórie ústavy-1.prednáška - prednáška 1,ZTU.docx
(at) 2017-02-25 23:57:44
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Ústavné právo SR


tpsv vycuc - tpsv vycuc.doc
(at) 2017-02-07 13:51:06
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teória a prax sekundárneho vzdelávania


Teória literatúry - Teoria litratúry .pdf
(at) 2017-02-03 16:44:32
Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied / Slovensky jazyk - Syntax

Teória literatúry : Literárna veda - Teória literatúry.pdf
(at) 2017-02-03 15:51:15
Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied / Slovensky jazyk - Syntax

Filozofia vedy - Filozofia vedy.pdf
(at) 2017-02-03 14:55:56
Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied / Slovensky jazyk - Syntax


Turek link na knihu - Turek link na knihu.txt
(at) 2017-01-30 15:07:03
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

test tpsv - tpsv-testy.docx
(at) 2017-01-30 15:07:34
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

skripta-sp-c.pdf - skripta-sp-c.pdf
(at) 2017-01-30 14:59:31
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

materialy ku skuske - Zoológia-bezchordátov.docx
(at) 2017-01-30 14:54:58
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Zoologia Bezchordatov


Skriptá - botanika - Skriptá - botanika.pdf
(at) 2017-01-29 13:30:56
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Botanika Vyšších rastlín

botanika - botanika.pdf
(at) 2017-01-29 13:17:44
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Botanika nizsich rastlin

BNR - BNR šecko.doc
(at) 2017-01-29 13:18:35
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Botanika nizsich rastlin


Praktikum z teórie literatúry - Praktikum z teórie literatúry.docx
(at) 2017-01-27 14:10:22
Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied / Slovensky jazyk - Syntax


Introduction to literature - introduction to literature.docx
(at) 2017-01-03 17:42:18
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Filozofická fakulta / Britské a americké štúdiá


VJ didaktika vytvarnej vychovy - 13187737_10201752510690991_312381618_n.jpg
(at) 2016-05-23 13:16:13
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia

VJ didaktika vytvarnej vychovy - 13187702_10201752510850995_913701834_n.jpg
(at) 2016-05-23 13:17:34
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia

didaktika vytvarnej vychovy - 13187642_10201752507010899_1244243103_n.jpg
(at) 2016-05-23 13:18:10
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia

didaktika vytvarnej vychovy - 13187642_10201752507010899_1244243103_n (1).jpg
(at) 2016-05-23 13:18:30
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia

didaktika vytvarnej vychovy - 13183060_10201752510570988_386390374_n.jpg
(at) 2016-05-23 13:18:53
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia

didaktika vytvarnej vychovy - 13183060_10201752510570988_386390374_n (1).jpg
(at) 2016-05-23 13:19:13
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia

didaktika vytvarnej vychovy - 13153245_10201752507570913_115109801_n.jpg
(at) 2016-05-23 13:19:43
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / výtvarná komunikácia