zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1249x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 1016x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3453x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2118x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4866x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 4085x 70 kB 2008
Forma štátu 869x 20 kB 2008
Forma vlády 843x 27 kB 2008
Funkcie štátu 834x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 698x 28 kB 2008
Politický systém 12410x 87 kB 2008
Systém práva 3674x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2797x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 2029x 48 kB 2008
Právo mix 11537x 70 kB 2008
forma štátu scan 1702x 1,088 kB 2008
Definície 2308x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5706x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6926x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1571x 802 kB 2008
Iné pramene práva 3411x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4610x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1681x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1925x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3499x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1767x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1487x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5950x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1596x 95 kB 2008
Deľba moci 1460x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6550x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 5231x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 5510x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1866x 184 kB 2017