zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1244x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 1010x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3450x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2103x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4859x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 4080x 70 kB 2008
Forma štátu 862x 20 kB 2008
Forma vlády 841x 27 kB 2008
Funkcie štátu 830x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 696x 28 kB 2008
Politický systém 12405x 87 kB 2008
Systém práva 3670x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2793x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1950x 48 kB 2008
Právo mix 11531x 70 kB 2008
forma štátu scan 1700x 1,088 kB 2008
Definície 2305x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5704x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6922x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1568x 802 kB 2008
Iné pramene práva 3404x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4596x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1679x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1922x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3496x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1765x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1485x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5948x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1593x 95 kB 2008
Deľba moci 1457x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6540x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 5227x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 5505x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1717x 184 kB 2017