zoradene prednasky

Friends

 

 

Štúdium filozofie ako prežitok?

Časy, kedy boli filozofi považovaní za najvzdelanejších ľudí sú od súčasnosti vzdialené čoraz ďalej. Obdobie, kedy stáli na čele štátu a akosi automaticky im bola prideľovaná nálepka „najmúdrejší“ vystriedala doba, kedy o filozofoch ako takých nie je takmer ani počuť. Kde je ich miesto v súčasnej spoločnosti, ak vôbec nejaké je?

Nemálo študentov štvrtých ročníkov stredných škôl sa rozhoduje pre štúdium práve filozofie. Na otázku prečo si vybrali práve toto zameranie odpovedajú celkom spontánne, lebo ich to baví. Opýtajme sa však, aké uplatnenie je ponúknuté vyštudovaným filozofom. Bývalá študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá minulý rok ukončila doktorandské štúdium, sa vyjadrila pomerne jasno: „Filozof je potrebný všade tam, kde je treba urobiť poriadok v pojmoch, kde treba spraviť “systém”, kde treba analyzovať možnosti, kde treba formulovať problém i formulovať alternatívy. A predovšetkým je filozof na nezaplatenie tam, kde treba argumentovať a kde sa žiada kritické zhodnotenie.“ Mienka, že filozof nemá nijaké uplatnenie je teda mylná. Analytické a kritické myslenie, ktoré v človeku formuje práve štúdium filozofie možno uplatniť vo viacerých sférach, spomeniem napr. kultúrno-spoločenské inštitúcie, vydavateľstvá odbornej literatúry či masmédia. Ľuďom, ktorí filozofiu posúvajú akýmsi spôsobom na okraj spoločnosti zrejme tento pojem evokuje klasický prototyp filozofa – veľký muž s hustou dlhou bradou, tváriaci sa, že všetko vie.

Akosi sa zabúda, že filozofia má mnoho odborov, ktoré reflektujú súčasné problémy. Čo tak filozofia zaoberajúca sa problematikou životného prostredia? Podobnými slovami obhajoval svoje štúdium filozofie aj Dano z Univerzity Mateja Bela, ktorý pokladá práve spomínaný odbor za ten, ktorého štúdiá sú viac než aktuálne.

Nech už sa na štúdium filozofie pozerá človek akokoľvek, nemal by zabúdať, že „filozofi“ sú okolo nás v omnoho širšom zastúpení, ako si myslíme. A na záver, ak si neviete odpovedať na nejaké otázky, prípadne ste z niečoho zmätení, vyhľadajte práve (na vlastné riziko :-) filozofa.

Ten vám spochybní i vašu zmätenosť. (A stále sa budete cítiť lepšie, ako keby ste vyhľadali psychológa.)