zoradene prednasky

Friends

 

 

Soutěž o nejlepší studentské práce, 2011

Slovenská Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) a Liberix vyhlašují pro rok 2011 soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci, která bude souviset se svobodným softwarem a dalšími otevřenými informačními technologiemi (OIT).

Cílem soutěže je vzbudit zájem o používání otevřených technologií ve školách, protože právě v nich je jejich propagace nejúčinnější. Vyhlášením soutěže chtějí organizátoři vyslovit uznání učitelům, kteří se věnují propagaci OIT mezi žáky.

Cílovou skupinou Ceny SOIT a Liberixu jsou české a slovenské vysoké školy s hlavním zaměřením na informační technologie. Kromě diplomu dostanou výherci na prvních třech místech věcnou cenu , ale tu dostanou také vedoucí jejich práce.

Výherci Ceny za rok 2010

Podmínky účasti

  • Cena SOIT a Liberixu je za stejných podmínek přístupná pro účastníky ze Slovenska i České republiky.
  • Je možné zasílat jen práce obhájené v roce 2008 a novější.
  • Autor práce souhlasí se zveřejněním práce na webu SOS pre školy. Práce může být vložená na stránku před vyjádřením výboru.
  • Text práce ve formátu PDF, doplněný o posudek vedoucího práce a oponenta (pokud je k dispozici) je nutné podle šablony zaslat na adresu cena@soit.sk předběžně do konce května 2011.
  • Práce výbor přijímá v češtině, slovenštině a angličtině.

Udělení ceny

Cena SOIT a Liberixu bude výhercům udělena na odborné konferenci Otvorený software vo vzdelávaní, výzkume a v IT rešeniach, která se uskuteční v Žilině začátkem července 2011.

Odkazy: